Logistická bezpečnost

!!! USKUTEČNĚNO !!!

Zveme Vás na prezentaci společnosti DIGNITARY SERVICE na téma

L O G I S T I C K Á  B E Z P E Č N O S T

Termín: 15.2.2018 od 9:00

Místo: Hospodářská komora Praha 1, Vodičkova 32, 110 00 Praha 1

Obsah:

8:30 – 9:00 Prezentace a uvítání

9:00 – 9:30 Představení služby in-House Security Manager – insourcing řízení bezpečnosti v organizaci.

Mgr. Vít Kraus, MPA – DIGNITARY SERVICE

9:30 – 10:00 Bezpečnostní prověrky uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a obchodních partnerů

Mgr. Jitka Žižková – DIGNITARY SERVICE

10:00 – 10:20 Přestávka na kávu

10:20 – 10:30 Bezpečnostní vzdělávání

Mgr. Jitka Žižková – BEZPEČNOSTNÍ AKADEMIE

10:30 – 11:30 Bezpečnostní doprovody a monitoring nákladu

Tomáš Pavelka – Transport Security Group

11:30 12:30 Oběd

12:30 – 13:30 Pojištění odpovědnosti dopravce

Zdeněk Dudek – Finanční blog