LOGISTICKÁ A LETECKÁ BEZPEČNOST

!!! USKUTEČNĚNO !!!

 

Konference se koná dne 11.5.2022

Místo: Multifunkční školící prostor Broomlovka, Vyskočilova 1326/5a, Praha 4 – Michle

 

Prezence účastníků: 8:45 – 9:30 hod.

Zahájení: 9:30 hod.

Program konference:

Úvodní slovo

DIGNITARY SERVICE s.r.o., Jan Vejlupek – jednatel

 

Fantomoví dopravci a další trestná činnost v nákladní dopravě

Policejní prezidium České republiky, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování

 

Zámky a bezpečnostní kování jako důležité bezpečnostní prvky při skladování a přepravě

TOKOZ a.s., Ing. Petr Čepeš – Manažer obchodní skupiny průmysloví zákazníci

 

Teorie a praxe při kontrole nákladu vozidel v pivovarnictví

Plzeňský Prazdroj, a.s., Mgr. Ing. Jaroslav Jursa, Ph.D. – Security manager pro ČR a SR

 

Současné a moderní trendy v oblasti plombování

EUROSEAL a.s., Ing. Evžen Babůrek, Ph.D. – předseda představenstva

 

Pravidla pro bezpečnou přepravu/bezpečnostní doprovod vysokohodnotového nákladu

DIGNITARY SERVICE s.r.o., Mgr. Vít Kraus, MPA – Executive Consultant

 

Detekce podezřelého chování jako významný nástroj k předcházení mimořádným         událostem

BD & Protection s.r.o., Ing. Bc. Krystyna Ljubymenko – jednatelka

 

Význam vzdělávání bezpečnostního personálu pro zajištění bezpečnosti dopravního      terminálu

ARBATAX s.r.o., Mgr. Martin Uher, MBA – konzultant

 

Telematika, platby mýta a ochrana před podvody s palivy v jednom jednoduchém balíčku

KomTeS Chrudim s.r.o., Jakub Třešňák – Telematics sales expert – senior

 

Význam bezpečnostních standardů a certifikace v logistice

DIGNITARY SERVICE s.r.o., Radek Ságner – Security Manager

 

Pojištění dopravních společností – možnost přenesení rizik na pojišťovny

DU-DEGA s.r.o., Zdeněk Dudek – jednatel

 

 

Konferenci pořádá společnost DIGNITARY SERVICE

Hlavními partnery akce jsou společnosti ARBATAX a DU-DEGA

Partnery akce jsou společnosti EUROSEAL, TOKOZ, KomTeS Chrudim, BD & Protection