GovSec

!!! USKUTEČNĚNO !!!

stop-terrorism

Zveme Vás na pracovní setkání na téma

Ochrana důležitých objektů, kritické infrastruktury

a problematika hrozby terorismu

Termín: 27.4.2016 od 9:00

Místo: Nám. Franze Kafky 17/7, 110 00 Praha 1

Obsah:

8:30 – 9:00 Prezentace a uvítání

9:00 – 9:30 Systém ochrany a zabezpečení důležitých objektů

Mgr. Vít Kraus, MPA – DIGNITARY SERVICE

9:30 – 10:00 Ochrana informací a kybernetická bezpečnost

10:00 – 10:20 Bezpečnostní školení

Bc. Jitka Žižková – BEZPEČNOSTNÍ AKADEMIE & RDA

10:20 – 10:30 Přestávka na kávu

10:30 – 11:00 Nové trendy v oblasti terorismu

Mgr. Vít Kraus, MPA – DIGNITARY SERVICE

11:00 – 12:30 Bezpečnostní technologie

Ing. Milan Krása – PCS

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd

13:00 – 15:00 Problematika CBRNE

Bc. Hana Hrušková – DIGNITARY SERVICE

15:00 – 15:30 Prostor pro kávu a networking