< >

OTEVŘENÁ PLATFORMA PRO OBCHODNÍ DIPLOMACIIOpen Business zajišťuje obchodní a pracovní setkání

PROBĚHLÉ AKCE

GovSec

Pracovní setkání na téma ochrany důležitých objektů, kritické infrastruktury a problematika hrozby terorismu.

CBRN

Pracovní setkání se zaměřením nové trendy a hrozby v oblasti terorismu.